Sunday, July 18, 2010

Zmiana rozdzielczości trybu tekstowego jądra Linux

Jakiś czas temu już zrobiłem z tym porządek, ale wczoraj zmieniłem jądro i wielkie czcionki podczas ładowania systemu powróciły. Postanowiłem je wypisać na blogu, w końcu będę miał własną ściągę.

| 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
 ---+-------------------------------------
 256 | 0x301  0x303  0x305  0x307  
 32k | 0x310  0x313  0x316  0x319  
 64k | 0x311  0x314  0x317  0x31A  
 16M | 0x312  0x315  0x318  0x31B

Teraz możemy dokonać zmiany rozdzielczości w jakiej jądro będzie wyświetlać teksy. W tym celu należy dokonać zmian w pliku:

vim /boot/grub/grub.cfg

Odnajdujemy w nim wpis opisujący jądro, z którego korzysta nasz komputer, w moim przypadku będzie to:
...
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd0,msdos1)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set 2d498ccc-9416-4d78-8a38-ec84974dd4f0
  echo  'Loading Linux 2.6.32-5-amd64 ...'
  linux  /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=2d498ccc-9416-4d78-8a38-ec84974dd4f0 ro quiet
  echo  'Loading initial ramdisk ...'
  initrd  /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
}
...

teraz w linii zaczynającej się od słowa "linux" dopisujemy parametr "vga" z jedną z wartości z tabelki, którą podałem na samym początku.

linux /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=2d498ccc-9416-4d78-8a38-ec84974dd4f0 ro quiet vga=0x31A

Przy próbie zapisania zmian pojawi się komunikat, iż plik jest tylko do odczytu. W edytorze Vim aby wymusić zapis zamiast zwykłego ":w" należy wydać polecenie ":w!".

To wszystko, teraz należy ponownie uruchomić komputer, a na ekranie zmieści się nam dużo więcej niż dotychczas. Jest to bardzo przydatne podczas prac z terminalem, które od czasu do czasu przyjdzie nam wykonać.

No comments:

Post a Comment