Thursday, March 10, 2011

Logowanie działań przez SFTP

Jakiś czas temu pisałem o tym, jak przez SFTP zamknąć w klatce użytkownika. Teraz o dodatkowej funkcjonalności, którą jest logowanie tego co użytkownik pobiera itp.. Ponieważ czasami są to dane osobowe to lepiej monitorować ich zdalne pobieranie.

Wystarczy zmodyfikować linię:
Subsystem sftp internal-sftp -l VERBOSE

No comments:

Post a Comment