Wednesday, September 21, 2011

Czerwony znak zachęty dla konta root

W SUSE Linux Enterprise podpatrzyłem fajne ustawienie, a mianowicie chodzi o zmianę koloru znaku zachęty tzw. prompt po zalogowaniu się na konto root. Jest to o tyle przydatne, że dostajemy wzrokowe ostrzeżenie przypominające nam o tym, aby od tego momentu uważać co się robi.

Oczywiście wcześniej to robiłem, ale jak zwykle czas sprawia, że człowiek zapomina jak to się robi i gdy chce to zrobić ponownie na innym systemie ponownie szuka. Dlatego muszę to sobie zapisać.

Dla konta root modyfikujemy plik /root/.bashrc:


#export PS1='\h:\w\$ '
export PS1='\[\033[1;31m\]\h:\w\$\[\033[0m\] '

Pierwsza pogrubiona sekwencja znaków określa jak ma być kolorowany tekst ale nie określa kiedy należy zaprzestać kolorowania. Za to odpowiada ostatnia pogrubiona sekwencja, dzięki niej reszta wprowadzonego tekstu w terminalu nie jest kolorowana. Podkreślona jedynka sprawia, że znak zachęty jest pogrubiony, zero w tym miejscu oznaczałoby brak pogrubienia.


Jak i co znajdziemy tu:

No comments:

Post a Comment