Wednesday, March 21, 2012

Rozwiązanie problemu z prawym przyciskiem ClickPad firmy Synaptics

W moim laptopie ProBook 4320s firma HP zamontowała ClickPad (często mylony z ToutchPad) firmy Synaptics. W systemie Linux występuje problem z poprawnym działaniem prawego przycisku. Ostatnio rozwiązałem ten problem.

Mój system to Debian Wheezy oraz X.Org X Server 1.11.4.

Jeżeli nie mamy jeszcze pliku xorg.conf to należy go sobie wygenerować. W sekcji ServerLayout nic nie zmieniamy, dodajemy tylko nową InputClass.Section "InputClass"
        Identifier      "Touchpad"
        MatchIsTouchpad "yes"
        Driver          "synaptics"
        Option          "MinSpeed"              "0.5"
        Option          "MaxSpeed"              "1.0"
        Option          "AccelFactor"           "0.050"
        Option          "TapButton1"            "1"
        Option          "TapButton2"            "2"
        Option          "TapButton3"            "3"
        Option          "VertTwoFingerScroll"   "1"
        Option          "HorizTwoFingerScroll"  "1"
        Option          "VertEdgeScroll"        "1"
        Option          "CoastingSpeed"         "8"
        Option          "CornerCoasting"        "1"
        Option          "CircularScrolling"     "1"
        Option          "CircScrollTrigger"     "7"
        Option          "EdgeMotionUseAlways"   "1"
        Option          "LBCornerButton"        "1"     # LButton
        Option          "RBCornerButton"        "3"     # Rbutton
Option          "EmulateTwoFingerMinZ"  "35"
        Option          "EmulateTwoFingerMinW"  "8"
EndSection

Pogrubiona linia rozwiązuje cały problem - w prawym dolnym rogu znajduje się prawy (3) przycisk. Przed edycją xorg.conf można jeszcze przetestować działanie tej opcji za pomocą polecenia synclient.

No comments:

Post a Comment