Saturday, November 20, 2010

fmt - formatowanie szerokości tekstu

Jak formatuje się tekst, aby wyglądał tak jak na grupach dyskusyjnych bądź listach mailingowych? Poleceniem fmt: http://en.wikipedia.org/wiki/Fmt

fmt to przy okazji. Ciekawa jest dokumentacja GNU Coreutils (http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/) gdzie o fmt również przeczytamy, czyli jest częścią tego pakietu - warto mu się przyjrzeć bliżej :)

No comments:

Post a Comment