Sunday, November 14, 2010

Implementacja motta UNIX


Perl:

$live = 1;
$free = 0;

print "Czy jesteś wolnym człowiekiem [Y/N]?";
$answer = getc(STDIN);

if ($answer =~ /Y|y/) {$free=1;}
else {$free=0;}

$live and $free or die("Jesteś użytkownikiem Micro\$hit? :)\n");
print "OK\n";Python:

import sys

live=1
free=0

print "Czy jestes wolnym czlowiekiem [Y/N] ?"
answer = sys.stdin.read(1)

if (answer == 'Y') or (answer == 'y'):
    free=1
else:
    free=0

live and free or exit() 
print "OK\n"


No comments:

Post a Comment