Saturday, January 1, 2011

Kompilacja jądra Linux

Ostatnio natrafiłem na prosty i przejrzysty sposób kompilacji własnego jądra w Debianie. Jak by nie było jest tam często wiele niewykorzystywanego kodu np. bluetooth, wireless, RAID, FireWire, Token Ring, PCMCIA, ATM (modemy), Xen, VMware, EXPERIMENTAL, ISDN, Telephony support, Reiserfs itp..

Przedstawię sposób kompilacji ale szczerze powiem, że sama kompilacja trwa bardzo długo i do zastosowań domowych raczej nie ma sensu. Opłaca się tylko ze względów bezpieczeństwa, gdy wiemy, że serwer nie będzie  resetowany z powodu aktualizacji jądra.

Wszystko robimy jako root. Jeszcze jedno, kompilacja będzie wymagała dużo wolnej przestrzeni, więc katalog ze źródłami musi się znajdować na partycji posiadającej odpowiednią ilość wolnego miejsca.

aptitude install kernel-package

To polecenie pobiera źródła obecnie zainstalowanego jądra do poniższego katalogu:

cd /usr/src/

Teraz należy paczkę ze źródłami skopiować w jakieś miejsce np:

cp linux-source-2.6.32.tar.bz2 /roo/kernel/

pamiętaj o wolnym miejscu.

cd /root/kernel/
tar vjxf linux-source-2.6.32.tar.bz2
cd linux-source-2.6.32

Teraz graficzne konfigurowanie kernela, gconfig bo GNOME, są też inne, chyba kconfig dla KDE...

make gconfig

Kolejna sprawa, często pisze się w sieci, że potrzebna jest paczka fakeroot, wcale nie jest potrzebna. Zalogowałeś się na konto root wcześniej i jest ona już niepotrzebna.

make-kpkg --revision my.1 linux_image

To polecenie stworzyło paczkę, która pojawi się w katalogu wcześniej, więc aby ja zainstalować piszemy:

dpkg -i ../linux-image-2.6.32_my.1_amd64.deb

To wszystko, podczas ostatniego polecenia zostanie skonfigurowany grub, więc można już odpalić komputer z nowego jądra.

No comments:

Post a Comment